Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση Oρκωμοσίας Εξεταστικής Ιουνίου 2015

                                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας θα κατατίθενται στη Γραμματεία από 8/6/2015 έως 22/6/2015 και οι διπλωματικές εργασίες θα κατατίθενται έως 10/7/2015, ημέρες και ώρες λειτουργίας θυρίδας 11.30π.μ.-13.30μ.μ. Αργότερα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, αιτήσεις και διπλωματικές εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές.