Παρασκευή, 18 10 2019

Διπλωματικές Εργασίες Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Περιγραφή: Διπλωματικές Εργασίες Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Στην διεύθυνση 

http://www.ece.upatras.gr/gr/education/undergraduate/diploma-theses.html?id=816 

αναρτήθηκαν θέματα διπλωματικών εργασιών της Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.