Παρασκευή, 18 10 2019

Προκήρυξη θερινού σχολείου για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ns-2 και ns-3 (για εξομοίωση δικτύων), της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη θερινού σχολείου για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ns-2 και ns-3 (για εξομοίωση δικτύων), της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών