Δευτέρα, 21 10 2019

Προκήρυξη θερινού σχολείου για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl (για οικονομετρική ανάλυση), της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη θερινού σχολείου για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl (για οικονομετρική ανάλυση), της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών