Παρασκευή, 18 10 2019

Προκήρυξη του 1ου κύκλου εκπαίδευσης (σεμιναρίου) για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R, της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη του 1ου κύκλου εκπαίδευσης (σεμιναρίου) για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R, της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών