Τρίτη, 15 10 2019

Ανακοίνωση Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία

 Επισυνάπτονται  οι Ανακοινώσεις του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία, full time& part time, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ξεκινούν τον Οκτώβριο 2015.