Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για την Eγγραφή των Δικαιούχων Μεταφοράς Θέσης

                                                                                    Πάτρα, 21 Ιανουαρίου 2015

           

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 29/1/2015 έως την Πέμπτη 5/2/2015 για να κάνουν την εγγραφή τους.

     

Δικαιολογητικά εγγραφής 

   

  1. Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  3. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος/η.