Τρίτη, 15 10 2019

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Παιδαγωγικού/Πολιτιστικού/ Οικονομικού περιεχομένου και Ξένων Γλωσσών

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  ληφθείσα στην υπ’ αρίθμ. 4/20-1-2015 συνεδρίαση, για τα μαθήματα Παιδαγωγικού/Πολιτιστικού/ Οικονομικού περιεχομένου του 1ου εξαμήνου σπουδών καθώς και για τα μαθήματα ξένων γλωσσών δεν θα εκδοθεί πρόγραμμα εξετάσεων από το Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Αν φοιτητής του τμήματος προσέλθει στις εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων που διενεργούνται από τα Τμήματα από τα οποία αυτά προσφέρονται, οι  βαθμοί δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν στο  progress  καθότι το ηλεκτρονικό σύστημα για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα είναι για το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ κλειστό.