Δευτέρα, 14 10 2019

Αποφάσεις Συνέλευσης 3/16-12-2014 σχετικά με την παράταση και τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

    

Η Συνέλευση του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ στην υπ’ αρίθμ. 3/16-12-2014 συνεδρίασή της και κατά την συζήτηση του θέματος “ Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την παράταση του  χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015”, αποφάσισε τα εξής:

   

1. Δεδομένης της αιτηθείσας παράτασης των δύο εβδομάδων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, δηλαδή μέχρι 27/2/2015, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η Συνέλευση αποφάσισε να ζητήσει όπως για το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ ισχύσει το ακόλουθο ημερολόγιο για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015:

 

  • Έναρξη μαθημάτων 2/3/2015
  • Λήξη μαθημάτων 12/6/2015
  • Έναρξη εξετάσεων 15/6/2015
  • Λήξη εξετάσεων 3/7/2015

      

2. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου, η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε ότι αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, δεδομένης της απώλειας εκπαιδευτικού έργου επτά εβδομάδων λόγω της κατάληψης των φοιτητών. Η απώλεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου διαπιστώθηκε, άλλωστε, σε ανακοίνωση προς τους φοιτητές του τμήματος που συνυπέγραψαν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

   

3. Προτάθηκε από τον πρόεδρο και έγινε ομόφωνα δεκτό να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης μόνο στους φοιτητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4283/10.9.2014 περί «Ρύθμισης θεμάτων διαγραφών φοιτητών» καθώς και στους φοιτητές Erasmus.

   

4. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως αυτές οι κατηγορίες φοιτητών εξεταστούν στα μαθήματα που οφείλουν χωρίς να εκδοθεί πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων. Προς τούτο αποφασίστηκε να ζητηθεί από αυτούς τους φοιτητές να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα οφειλόμενα μαθήματα ώστε να προγραμματισθεί ευκολότερα η εξέτασή τους. Η εξέταση αυτή να γίνει στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου.