Τρίτη, 15 10 2019

Νέα Ανακοίνωση για τους Υπαγόμενους στις Διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4283/2014

 

Η αποστολή των οφειλομένων μαθημάτων όσων υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4283/2014, όπως ζητήθηκε με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος, δεν σημαίνει κατ’ ουδένα τρόπο και δήλωση μαθημάτων στο progress.

 Η δήλωση των οφειλομένων μαθημάτων στο progress πρέπει να γίνει από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Τμήματος στην διεύθυνση   http://www.ece.upatras.gr/gr/announcementsmenu/genikes-an/1070-imerominies-dilosis-mathimaton-xeimerinoy-eksaminou-a-e-2014-2015.html