Δευτέρα, 21 10 2019

Ανακοίνωση για τη Δήλωση Μαθημάτων του 7ου και 9ου Εξαμήνου

 

Για τη δήλωση μαθημάτων του 7ου και 9ου εξαμήνου, ακολουθείτε τους κανόνες του Τομέα σας όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό  Σπουδών του Τμήματος.

   

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεώνονται να επιλέξουν 2 μαθήματα τουλάχιστον της ομάδας Α και όχι 1 μάθημα και 1 εργαστήριο.

   

Στο 9ο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεώνονται να επιλέξουν 1 μάθημα τουλάχιστον της ομάδας Β και όχι 1 εργαστήριο.

   

Εάν η δήλωση μαθημάτων δεν γίνει με τους παραπάνω κανόνες τότε δεν θα πληρούνται οι όροι αποφοίτησης όπως αυτοί περιγράφονται και πάλι στον Οδηγό Σπουδών.

   

Η δήλωση γίνεται με ευθύνη σας και σύμφωνα με το νέο νόμο, τα μαθήματα δεν μεταφέρονται αλλά δηλώνονται κάθε εξάμηνο.

Η Γραμματεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα της δήλωσης, για το εάν, δηλαδή, τα μαθήματα επιλέχτηκαν  σύμφωνα τις διατάξεις δήλωσης μαθημάτων και σύμφωνα με τους κανόνες που απαιτούνται για την αποφοίτησή σας.