Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για τους υπαγομένους στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4283/2014 (Υπενθύμιση-Παράταση Προθεσμίας)

 Η προθεσμία που αφορά την  ανακοίνωση για τους υπαγομένους στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4283/2014 (αφορά εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και πριν)παρατείνεται μέχρι 17.1.2015. Σημειώνεται ότι δεν  θα δοθεί άλλη παράταση.