Δευτέρα, 14 10 2019

Ανακοίνωση για την Εξεταστική του Μαθήματος - Γνωστική Ανάλυση Της Μάθησης Στην Εκπαίδευση

Όλες οι πληροφορίες για το μάθημα παρέχονται στην ιστοσελίδα:  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1455/, στην οποία χρειάζεται να εγγραφούν, διότι κάθε ανακοίνωση που αφορά το μάθημα (ανακοίνωση εξετάσεων κλπ.) κοινοποιείται στους φοιτητές μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

 Η προτεινόμενη ημερομηνία γραπτής εξέτασης, είναι το Σάββατο, 31.01. 2015.