Τρίτη, 15 10 2019

Αποτελέσματα Κατακτήριων Εξετάσεων ΤΗΜΤΥ Α.Ε. 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 2 παρ. ια Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13)

Σύμφωνα με το από 23/12/14 πρακτικό της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τα αποτελέσματα των καταταρκτηρίων εξετάσεων έχουν ως ακολούθως :

                                 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 
 

ΦΥΣΙΚΗ

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 
 

Παναγιώτης  Παπαδόπουλος

 
 

Βαθμολογητής  Α

 
 

Βαθμολογητής Β

 
 

Βαθμολογητής Α

 
 

Βαθμολογητής Β

 
 

Βαθμολογητής Α

 
 

Βαθμολογητής Β

 
   

10

 
 

10

 
 

10

 
 

10

 
 

10

 
 

10

 
   

Μέσος όρος : 10

 
 

Μέσος όρος : 10

 
 

Μέσος όρος : 10