Δευτέρα, 14 10 2019

Ανακοίνωση Τεχνικού Σχεδίου για τους υπό Μεταγραφή Φοιτητές

 

Παρακαλούνται οι υπό μεταγραφή φοιτητές (ομογενείς, αθλητές κλπ.) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του Τεχνικού Σχεδίου να δηλώσουν την πρόθεση τους δίνοντας τα στοιχεία τους στο μάθημα της Δευτέρας (κτίριο ΒΑ, 09:00-12:00). Την Τρίτη 16/12/14 19:00-21:00 στο ΚΥΠΕΣ αυτοί θα κάνουν την εργαστηριακή άσκηση 2 (Όψεις) και θα τους ανακοινωθεί το πρόγραμμα των υπόλοιπων ασκήσεων.