Παρασκευή, 18 10 2019

Eπιλoγή ομάδας Εργαστηρίου στο μάθημα Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Καλείστε να επιλέξετε ομάδα εργαστηρίου στο μάθημα Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του eclass έως την Κυριακή 19/10. Νέες ομάδες θα δημιουργηθούν εάν υπάρξει ανάγκη.