Παρασκευή, 18 10 2019

Ανάρτηση παρουσίασης προέδρου για τις Διατάξεις Δήλωσης Μαθημάτων

 Την  παρουσίαση του προέδρου του Τμήματος για τις διατάξεις δήλωσης μαθημάτων θα την βρείτε αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος στην θέση: Εκπαίδευση>Προπτυχιακή>Διατάξεις Δήλωσης Μαθημάτων.