Δευτέρα, 21 10 2019

Υπενθύμηση για την ενημέρωση των φοιτητών του 4ου έτους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 στις 12:00 και στη αίθουσα ΗΛ4 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών του τετάρτου έτους σχετικά με:

 

  • Τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης.

  • Τους κανόνες δήλωσης διπλωματικής εργασίας.

  • Τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων του Τμήματος.