Τρίτη, 25 06 2019

Προσοχή προθεσμίες: Ανακοίνωση για Υποψήφιους Διδάκτορες

Περιγραφή: Προσοχή προθεσμίες: Ανακοίνωση για Υποψήφιους Διδάκτορες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α: Υποψήφιοι Διδάκτορες που είναι εκτός του υποσυστήματος της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων για τους ενεργούς Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματός μας, που είναι εκτός του υποσυστήματος της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, μέχρι 7/4/2017 και δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην ανανέωση της εγγραφής και στη δήλωση των μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί η απόφαση της υπ’ αριθμ. 4-29/11/2016 συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με την αναστολή της ιδιότητας τους ως υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, μέχρι την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.                                                                               

Β: Υποψήφιοι Διδάκτορες που είναι στο υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Οι ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων για τους υποψήφιους διδάκτορες, που είναι στο υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείαςγια το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 μπορούν να πραγματοποιηθούν από σήμερα έως 21-4-2017 και θα γίνουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr

Προσοχή: για όσα μαθήματα δεν εμφανίζονται μέσα στη δικτυακή πύλη η δήλωσή τους θα γίνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος (ΔΗΛΩΣΗ 1: για διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους, ΔΗΛΩΣΗ 2: για διπλωματούχος/πτυχιούχους μη Ηλεκτρολόγους). Τέλος, επισυνάπτουμε τις σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ για τη δήλωση μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία