Τρίτη, 15 10 2019

Διδακτορικές Σπουδές

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανανέωση εγγραφών Υποψήφιων Διδακτόρων, χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020 03 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέσεις προόδου Υποψήφιων Διδακτόρων 18 Ιουνίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής – Προθεσμία 13/5/2019 17 Απριλίου 2019
Δηλώσεις μαθημάτων για τους ΥΔ που είναι στο υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 10 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19) 22 Φεβρουαρίου 2019
Ανανέωση εγγραφής ΥΔ για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 04 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΥΔ 08 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 23 Φεβρουαρίου 2018
Δήλωση μαθημάτων Υποψηφίων Διδακτόρων 05 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα ΗΜΤΥ 13 Οκτωβρίου 2017

Σελίδα 1 από 3