Πέμπτη, 25 04 2019

Διδακτορικές Σπουδές

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής – Προθεσμία 13/5/2019 17 Απριλίου 2019
Δηλώσεις μαθημάτων για τους ΥΔ που είναι στο υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 10 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19) 22 Φεβρουαρίου 2019
Ανανέωση εγγραφής ΥΔ για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 04 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΥΔ 08 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 23 Φεβρουαρίου 2018
Δήλωση μαθημάτων Υποψηφίων Διδακτόρων 05 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα ΗΜΤΥ 13 Οκτωβρίου 2017
Ανακοίνωση για την ανανέωση εγγραφών, δήλωση μαθημάτων, ορισμού ΤΣΕ και κατάθεση εκθέσεων προόδου των ΥΔ 13 Ιουλίου 2017
Προσοχή προθεσμίες: Ανακοίνωση για Υποψήφιους Διδάκτορες 30 Μαρτίου 2017

Σελίδα 1 από 3